Technique > Hygrometers

Hygrometers in het egelverblijf is niet het eerste waar aan wordt gedacht, maar in een natuurlijk verblijf waarbij een clean-up crew in de bodemsubstraat leeft is een hygrometer handig. Zo kan na het sproeien van de bodem, de luchtvochtigheid van het verblijf worden gemonitord.

Hygrometers